Vilkår for brug af Meditor ydelser

title_01

 

 

 1. 1. Anvendte udtryk:
 1. a) “Kunder” refererer til arbejdsgivere, vikarbureauer, virksomheder, som verificerer data, myndigheder, læreanstalter samt lignende organisationer og deres repræsentanter.
 2. b) “Kontohaver” refererer til ejeren af en konto, som er registreret af en kunde.
 3. c) “Individ” refererer til en person, som verificeres.
 4. d) “Kilde” refererer til den ene, der ejer og har adgang til de oplysninger, som der er anmodet om, såsom et universitet, en virksomhed eller en database.
 5. e) “Verifikation” refererer til verifikation af oplysninger, som er angivet af et individ. For flere oplysninger om hvad der kan verificeres, se Ydelser

title_02

 

 

 1. 2. Denne aftale og enhver tvist der udspringer af den skal reguleres i overensstemmelse med norsk lovgivning.

title_03

 

 

 1. 3. Kunden er berettiget til at anmode om verifikation af et individ gennem VeriFind hjemmeside (www.verifind.no), som er drevet af BlueCask.
 2. 4. Kunden skal være registreret på VeriFind og alle verifikationer skal bestilles via VeriFind systemet.

title_04

 

 

 1. 5. For at kunne behandle en verifikation på et Individ, skal Kunden attestere, at den pågældende har givet ens samtykke. Flere oplysninger findes på Informer kandidaten
 2. 6. Kunden er forpligtet til at oplyse Individet i forvejen. Kunden kan blive bedt om at bekræfte, at Individet er oplyst.
 3. 7. Hvis der er nogen tvivl om Individets samtykke til dataverifikation, forbeholder Meditor ret til at nægte ydelser.

title_06

 

 

 1. 8. VeriFind system gemmer personlige oplysninger, som er utilgængelige for uvedkommende. VeriFind vil kun bekræfte data fra Kunden eller Individet, med samtykke fra kandidaten.
 2. 9. VeriFind giver svar på alle anmodninger om verifikation, baseret på fra vores Kilder.
 3. 10. Behandlingstid for forespørgsler er baseret på historiske data, og bør behandles som omtrentlig behandlingstid. Der gøres alt for at give svar så snart som muligt, men vi kan ikke garantere præcis behandlingstid.
 4. 11. Hvis der er betydelige forsinkelser, vil vi kontakte dig via e-mail og prøve færdiggøre udførelsen af forespørgslen så hurtigt som muligt.
 5. 12. Meditor / VeriFind vil give et af følgende mulige svar på en anmodning. Hvis en verifikationsanmodning indeholder flere forskellige tjenester, vil resultatet afhænge af den maksimale afvigelse fra de angivne oplysninger.

GRØN – Alt klar
Oplysningerne er verificerede – der er en eksakt match mellem de oplysninger, som er bekræftet af Kilden.

GUL – Mangler / oplysninger utilgængelige
Information, eller nogen del deraf kan ikke bekræftes på grund af ufuldstændige Kilder. Dette betyder ikke, at information er forkert.

ORANGE – Mindre afvigelser
Information, eller nogen del deraf, er ikke verificeret på grund af afvigelser mellem information, som er angivet i Kandidatens CV, og Kildeoplysninger.

RØD – Store afvigelser
Information, eller nogen del deraf, er ikke verificeret på grund af store afvigelser.

 1. 13. Når informationen er bekræftet og Kunden mener imidlertid, at data er forkert, skal Kunden eller Individet bevise, at Kildens oplysninger er fejlagtige.
 2. 14. Når information ikke er verificeret, men Kunden mener, at den skulle være verificeret, skal Kunden eller Individet fremlægge dokumentation, som benægter Kildeoplysninger.
 3. 15. Når information ikke er verificeret på grund af manglende dokumentation, skal Kunden eller Individet fremlægge den nødvendige dokumentation.
 4. 16. ”Ikke bekræftet” eller ”Mangler information” er stadig et resultat og i sådanne tilfælde refunderes beløbene ikke.
 5. 17. Det er Kundens ansvar at sikre, alle nødvendige oplysninger er givet til verifikation. Kun oplysninger, som er stillet til rådighed vil blive verificeret.
 6. 18. Selv om der gøres alt for at sikre korrekt information, kan nøjagtigheden ikke garanteres.

title_07

 

 

 1. 19. Meditor / VeriFind indvilliger at opretholde sikkerheden af databaser og data transmissionssystemer, herunder sikkerheden af alle Kundens og Individets oplysninger.
 2. 20. Kunden ved og accepterer, at VeriFind opretholder en detaljeret registrering af hver anmodning og gør anmodninger tilgængelige for en, som verificerer data og for Kunden. Ved afslutningen af leveringen, kan Kunden slette alle uploadede dokumenter fra VeriFind.

title_08

 

 

 1. 21. Kunden kan bestille verifikation fra Meditor / VeriFind i henhold til denne aftale på vegne af en tredjepart, og kan videregive oplysninger til tredjeparten.
 2. 22. Individet skal give samtykke til videregivelse af oplysninger til en tredje part. Se Informer kandidaten.
 3. 23. Kunden accepterer, at oplysninger, som er fået fra Meditor / Verifind, kan ikke overføres, distribueres, deles eller videregives til enhver anden enhed eller person, med undtagelse af Individet selv.
 4. 24. I hensyn til denne aftale, accepterer Kunden, at de oplysninger om tredjepart, som er indhentet fra Meditor / VeriFind, videreføres kun til tredjeparten

title_09

 

 

 1. 25. Meditor / VeriFind garanterer ikke, at oplysninger fra vores Kilder er fuldstændige og nøjagtige. Meditor / VeriFind frasiger sig specifikt ethvert ansvar for fejl eller udeladelser i oplysninger fra disse kilder, herunder direkte, indirekte, tilfældige, eller følgeskader som følger af brugen af oplysninger.
 2. 26. Begge parter (Meditor og Kunden) accepterer at overholde alle gældende love og bestemmelser for de aktiviteter og ydelser leveret under denne aftale, herunder navnlig love om databeskyttelse vedrørende privatlivets fred og fortroligheden af oplysninger.

title_10

 

 

 1. 27. Meditor / VeriFind forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for brug når som helst uden varsel.

Print Friendly
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+